ردیف

مشخصات نماینده خدمات دهنده

آدرس

کدپستی

تلفن

۱

آقای اصغر بیاتی

استان کرمان - شهرستان سیرجان - خیابان شهید شفیعی - روبروی پمپ بنزین صدرزاده

-

۰۹۱۳۲۷۹۸۶۰۷

۲

آقای سیروس شفیعی

استان کرمان - شهر بافت - شهرک گلها - بلوار حاج قاسم سلیمانی - ما بین خیابان کشاورز

۷۹۵۱۹۴۹۷۸۷

۰۹۱۳۹۴۷۸۰۵۱

۳

آقای عارف شریفی پور

استان هرمزگان - شهر بندرعباس - باباغلام - جنب کارخانه آرد

۷۹۳۳۱۶۶۰۰۵

۰۹۱۷۷۶۱۷۸۶۶

۴

آقای سید عابد حسینی کمال آبادی

استان یزد - پایانه بار - انتهای بلوار شهید سید جواد بخشایش - کامیونداران

۸۹۱۴۱۳۱۱۱۹

۰۹۱۳۲۵۹۱۴۵۸

۵

آقای امیر پورجهانشاهی

استان کرمان - شهر بردسی - کمربندی - بعد از دانشگاه آزاد

۷۸۴۱۶۸۰۰۰۸

۰۹۱۳۱۹۸۶۹۹۱